Từ một hiệu may nhỏ, Luciano Benetton đã cùng với 3 người em xây dựng nên một đế chế Benetton đáng khâm phục và kính nể. Benetton hiện đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất châu Âu về lĩnh vực thời trang và dệt may. Tên gọi Benetton là một trong những thương hiệu hàng hoá đẳng cấp mang tính đặc thù của Italia. Và các sản phẩm quần áo Benetton chính là một trong những mặt hàng xuất khẩu vào loại lớn nhất của đất nước này.



Benetton

Không tìm thấy sản phẩm