John Varvatos là hãng nước hoa Mỹ. Nước Hoa của John Varvatos là sự hợp tác của perfumers John Varvatos và Rodrigo Flores-Roux. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa John Varvatos được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Rodrigo Flores-Roux, John Varvatos.John Varvatos