Michael Kors là hãng nước hoa Mỹ. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Estee Lauder. Michael Kors cho ra đời những dòng nước hoa của mình thông qua sự hợp tác với Estee Lauder. Ông đã giới thiệu dòng nước hoa đầu tiên mang tên Michael dành cho phụ nữ vào năm 2001. Nước hoa Michael Kors được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Harry Fremont, Aurelien Guichard, Loc Dong, Honorine Blanc, Christophe Raynaud, Bruno Jovanovic, Steve Demercado, Laurent Le Guernec, Jean-Marc Chaillan, Olivier Gillotin…