Nước hoa Tous hiện tại có 27 chai nước hoa được sản xuất từ 2002 đến 2015. Trong đó, nước hoa Tous có 5 chai nước hoa nam, 21 chai nước hoa nữ và 1 chai nước hoa dành cho nam và nữ. Các mẫu nước hoa của Tous được thực hiện dưới sự hợp tác với các chuyên gia nước hoa như Sonia Constant, Sophie Labbe, Benoist Lapouza, Christine Nagel, Shyamala Maisondieu, Michel Girard, Stephanie de Saint-Aignan, Richard Fraysse, Nathalie Lorson, Olivier Cresp, Mark Buxton, Vincent Schaller, Alienor Massenet, Domitille Bertier, Juliette Karagueuzoglou, Daphne Bugey, Gilles Romey, Pierre Wargnye, Vincent Salaire và Veronique Nyberg.Tous

Không tìm thấy sẩn phẩm