Nước hoa Tory Burch hiện tại có 6 chai nước hoa nữ được sản xuất từ 2013 đến 2015.