Hãng Sarah Jessica Parker có 9 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra đời năm 2005 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2011. Hãng Sarah Jessica Parker  hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Ann Gottlieb, Frank Voelkl, Stephen Nilsen, Yann Vasnier, Clement Gavarry, Laurent Le Guernec and Honorine Blanc.Sarah Jessica Parker