Nước hoa Roberto Verino hiện tại có 15 chai nước hoa được sản xuất từ 2002 đến 2013. Trong đó, nước hoa Roberto Verino có 3 chai nước hoa nam, 12 chai nước hoa nữRoberto Verino

Roberto Verino VV

Roberto Verino VV

Roberto Verino
195.000
VIP
176.000
Gold
182.000