Thương hiệu Miss Sixty có 6 loại nước hoa. Các phiên bản nước hoa sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2005 và mới nhất là từ năm 2008. Nghệ nhân nước hoa tạo nên các loại nước hoa này là Marie SalamagneMiss Sixty

Không tìm thấy sản phẩm