Nước hoa Mercedes-Benz hiện tại có 13 chai nước hoa được sản xuất từ 2012 đến 2015. Trong đó, nước hoa Mercedes-Benz có 10 chai nước hoa nam, 3 chai nước hoa nữ
Với dòng nước hoa này, thương hiệu muốn hoàn thiện lối sống sang trọng mà thương hiệu Benz mang lại từ phong cách đến mùi hương.Mercedes Benz

Energetic Aromatic By Annie Buzantian

Energetic Aromatic By Annie Buzantian

Mercedes Benz
1.595.000
VIP
1.436.000
Gold
1.484.000
Addictive Oriental By Alberto Morillas

Addictive Oriental By Alberto Morillas

Mercedes Benz
1.595.000
VIP
1.436.000
Gold
1.484.000
Infinite Spicy By Olivier Cresp

Infinite Spicy By Olivier Cresp

Mercedes Benz
1.595.000
VIP
1.436.000
Gold
1.484.000
Mercedes-Benz Man Grey Edt For Men

Mercedes-Benz Man Grey Edt For Men

Mercedes Benz
1.900.000
VIP
1.710.000
Gold
1.767.001
Mercedes-Benz Club Fresh

Mercedes-Benz Club Fresh

Mercedes Benz
1.595.000
VIP
1.436.000
Gold
1.484.000
Mercedes-Benz Intense for men

Mercedes-Benz Intense for men

Mercedes Benz
1.395.000
VIP
1.256.000
Gold
1.298.000