Cua Hang

Member Card (Golden Card)

Perfume Wolrd hiện có các loại thẻ ưu đãi:

1. Thẻ Vàng (Golden Card):

 1. Điều Kiện: Qúy khách sẽ được cấp Thẻ Vàng (Golden card) khi điểm tích lũy đạt được từ 15.000.000 vnđ trở lên.

 2. Lợi ích:
  1. Giảm 10% cho 8 nhãn CK, Versace, D&G, Bvlgari, Gucci, Lacoste, Hugo Boss, Burberry, minus417.
  2. Giảm 3% cho 6 nhãn hiệu Chanel, Lancôme , Christan Dior,  Hermes, Killian và, Tom Ford.
  3. Giảm 5% cho các nhãn còn lại.

2. Thẻ VIP Card:

 1. Điều Kiện: Qúy khách sẽ được đổi sang Thẻ VIP (VIP card) khi điểm tích lũy đạt được từ 30.000.000 vnđ trở lên.

 2. Lợi ích:
  1. Giảm 5% cho nhãn hiệu Chanel, Lancôme, Christan Dior, Hermes, Killian và, Tom Ford.
  2. Giảm 10% cho các nhãn còn lại.

3. Thành viên (Member):

 1. Điều kiện: Qúy khách cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ...) khi mua hàng để tích lũy điểm
 2. Lợi ích:
  1. Giảm 5% cho 8 nhãn CK, Versace, D&G, Bvlgari, Gucci, Lacoste, Hugo Boss, Burberry, minus417.