Nước hoa Lalique hiện tại có 48 chai nước hoa được sản xuất từ 1931 đến 2015. Trong đó, nước hoa Lalique có 11 chai nước hoa nam, 29 chai nước hoa nữ và 8 chai nước hoa dành cho nam và nữ.Lalique

Không tìm thấy sản phẩm