Lady Gaga đã ký hợp đồng với công ty Coty Inc để ra một thương hiệu nước hoa của tiêng mình và mang chính tên mình sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm 2012.Lady Gaga

Không tìm thấy sản phẩm