Vào năm 1933, khi logo của hãng được thêu trên mặt áo lần đầu tiên, Rene Lacoste đã phát hiện ra sức mạnh của hình ảnh con cá sấu. Nhiều thập kỷ sau đó logo này của ông đã trở thành một hình tượng có sức hút to lớn trong cuộc sống. Năm 1984, Nuoc hoa Lacoste Pour Homme được giới thiệu đến những người hâm mộ Rene Lacoste, đó là những người đàn ông tôn sùng phong cách được ẩn chứa dưới hình ảnh một con cá sấu: phong cách sang trọng, thanh lịch và tự tin.Lacoste

Lacoste Red 75ml Eau de toilette

Lacoste Red 75ml Eau de toilette

Lacoste
1.680.000
VIP
1.512.000
Gold
1.563.000
Member
1.596.000
Lacoste L.12.12 Pour Lui Magnetic

Lacoste L.12.12 Pour Lui Magnetic

Lacoste
2.730.000
VIP
2.457.000
Gold
2.539.000
Member
2.594.000
Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling

Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Magnetic

Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Magnetic

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Vial Lacoste L.12.12 Pour Lui Magnetic

Vial Lacoste L.12.12 Pour Lui Magnetic

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Lacoste L.12.12 Pour Elle Magnetic

Lacoste L.12.12 Pour Elle Magnetic

Lacoste
2.420.000
VIP
2.178.000
Gold
2.251.000
Member
2.299.000
Lacoste L'Homme for men

Lacoste L'Homme for men

Lacoste
2.890.000
VIP
2.601.000
Gold
2.688.000
Member
2.746.000
Love Of Pink Lacoste for women

Love Of Pink Lacoste for women

Lacoste
2.190.000
VIP
1.971.000
Gold
2.037.001
Member
2.081.000
Style In Play Lacoste for men

Style In Play Lacoste for men

Lacoste
2.210.000
VIP
1.989.000
Gold
2.056.001
Member
2.100.000
Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling

Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling

Lacoste
2.260.000
VIP
2.034.000
Gold
2.102.000
Member
2.147.000
Lacoste L.12.12 Pour Elle Elegant

Lacoste L.12.12 Pour Elle Elegant

Lacoste
2.260.000
VIP
2.034.000
Gold
2.102.000
Member
2.147.000
Lacoste L.12.12 Pour Elle Natural

Lacoste L.12.12 Pour Elle Natural

Lacoste
2.260.000
VIP
2.034.000
Gold
2.102.000
Member
2.147.000
Lacoste L.12.12 Jaune Optimistic

Lacoste L.12.12 Jaune Optimistic

Lacoste
2.230.000
VIP
2.007.000
Gold
2.074.001
Member
2.119.000
Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune) for men

Eau de Lacoste L.12.12 Yellow (Jaune) for men

Lacoste
495.000
VIP
446.000
Gold
461.001
Member
471.000
Live Lacoste for men

Live Lacoste for men

Lacoste
1.620.000
VIP
1.458.000
Gold
1.507.000
Member
1.539.000
Eau De Lacoste Sensuelle for women

Eau De Lacoste Sensuelle for women

Lacoste
495.000
VIP
446.000
Gold
461.001
Member
471.000
Lacoste L.12.12 Noir for men

Lacoste L.12.12 Noir for men

Lacoste
2.230.000
VIP
2.007.000
Gold
2.074.001
Member
2.119.000
Eau De Lacoste for women

Eau De Lacoste for women

Lacoste
2.450.000
VIP
2.205.000
Gold
2.279.000
Member
2.328.000
Lacoste L.12.12 Rouge

Lacoste L.12.12 Rouge

Lacoste
2.230.000
VIP
2.007.000
Gold
2.074.001
Member
2.119.000
 Lacoste Pour Femme

Lacoste Pour Femme

Lacoste
2.390.000
VIP
2.151.000
Gold
2.223.000
Member
2.271.000
Lacoste L.12.12 Blanc

Lacoste L.12.12 Blanc

Lacoste
2.630.000
VIP
2.367.000
Gold
2.446.000
Member
2.499.000
Lacoste Original

Lacoste Original

Lacoste
1.740.000
VIP
1.566.000
Gold
1.619.000
Member
1.653.000
Vial Lacoste Pour Femme

Vial Lacoste Pour Femme

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Natural

Vial Lacoste L.12.12 Pour Elle Natural

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Lacoste L.12.12 Blanc Pure for men

Lacoste L.12.12 Blanc Pure for men

Lacoste
1.740.000
VIP
1.566.000
Gold
1.619.000
Member
1.653.000
Vial Lacoste L.12.12 Blanc

Vial Lacoste L.12.12 Blanc

Lacoste
85.000
VIP
77.000
Gold
80.000
Member
81.000
Essential

Essential

Lacoste
495.000
VIP
446.000
Gold
461.001
Member
471.000
Lacoste Booster for men EDT

Lacoste Booster for men EDT

Lacoste
1.930.000
VIP
1.737.000
Gold
1.795.001
Member
1.834.000
Lacoste L.12.12 P Elle Elegant EDT

Lacoste L.12.12 P Elle Elegant EDT

Lacoste
1.260.000
VIP
1.134.000
Gold
1.172.000
Member
1.197.000
Lacoste Pour Femme Intense (W)

Lacoste Pour Femme Intense (W)

Lacoste
2.610.000
VIP
2.349.000
Gold
2.428.000
Member
2.480.000
LACOSTE POUR FEMME LEGERE

LACOSTE POUR FEMME LEGERE

Lacoste
2.440.000
VIP
2.196.000
Gold
2.270.000
Member
2.318.000
Lacoste L.12.12 Energized edition

Lacoste L.12.12 Energized edition

Lacoste
1.790.000
VIP
1.611.000
Gold
1.665.000
Member
1.701.000
Lacoste Touch of Pink

Lacoste Touch of Pink

Lacoste
2.290.000
VIP
2.061.000
Gold
2.130.000
Member
2.176.000
Lacoste L.12.12 Vert

Lacoste L.12.12 Vert

Lacoste
1.380.000
VIP
1.242.000
Gold
1.284.000
Member
1.311.000
Lacoste L.12.12 Bleu

Lacoste L.12.12 Bleu

Lacoste
1.495.000
VIP
1.346.000
Gold
1.391.000
Member
1.421.000
Joy Of Pink

Joy Of Pink

Lacoste
1.395.000
VIP
1.256.000
Gold
1.298.000
Member
1.326.000