Juicy Couture là hãng nước hoa Mỹ. Nước hoa Juicy Couture có tổng cộng 29 chai, trong đó có 1 chai nước hoa nam, 28 chai nước hoa nữ. Dòng nước hoa ra mắt sớm nhất vào năm 2006 và gần đây nhất là vào năm 2017. Nước hoa Juicy Couture được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Harry Fremont, Bertrand Duchaufour, Rodrigo Flores-Roux, Honorine Blanc, Dora Baghriche. Juicy Couture nằm trong TOP 100 hãng nước hoa nổi tiếng nhất thế giới.Juicy Couture

Viva La Juicy Bowdacious

Viva La Juicy Bowdacious

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Glace (W)

Viva La Juicy Glace (W)

Juicy Couture
395.000
VIP
356.000
Gold
368.000
I Love Juicy Couture for women

I Love Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Juicy Couture Hollywood Royal for women

Juicy Couture Hollywood Royal for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Sucre for women

Viva La Juicy Sucre for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
 Viva La Juicy Gold Couture

Viva La Juicy Gold Couture

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Rose for women

Viva La Juicy Rose for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
I Am Juicy Couture for women

I Am Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Noir for women

Viva La Juicy Noir for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Noir for women (Mini)

Viva La Juicy Noir for women (Mini)

Juicy Couture
395.000
VIP
356.000
Gold
368.000
Viva La Juicy La Fleur for women

Viva La Juicy La Fleur for women

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy for women (Mini)

Viva La Juicy for women (Mini)

Juicy Couture
395.000
VIP
356.000
Gold
368.000
Viva La Juicy

Viva La Juicy

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Juicy Couture Rahrahrouge for women EDT

Juicy Couture Rahrahrouge for women EDT

Juicy Couture
1.400.000
VIP
1.260.000
Gold
1.302.000
OUI Juicy Couture EDP Spray

OUI Juicy Couture EDP Spray

Juicy Couture
2.850.000
VIP
2.565.000
Gold
2.651.000
Viva La Juicy Glace Juicy Couture for women

Viva La Juicy Glace Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.395.000
VIP
2.156.000
Gold
2.228.000
Body Lotion Viva La Juicy

Body Lotion Viva La Juicy

Juicy Couture
395.000
VIP
356.000
Gold
368.000