Hãng nước hoa Juicy Couture hiện có hơn 20 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 2006 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2015. Hãng Juicy Couture hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Harry Fremont, Dora Baghriche-Arnaud, Rodrigo Flores-Roux and Honorine Blanc.Juicy Couture

Viva La Juicy Bowdacious

Viva La Juicy Bowdacious

Juicy Couture
2.700.000
Giảm 5%
2.565.000
Giảm 10%
2.430.000
Giảm 15%
2.295.000
Vial Viva La Juicy Gold Couture (W)

Vial Viva La Juicy Gold Couture (W)

Juicy Couture
95.000
Giảm 5%
91.000
Giảm 10%
86.000
Giảm 15%
81.000
Viva La Juicy Glace (W)

Viva La Juicy Glace (W)

Juicy Couture
395.000
Giảm 5%
376.000
Giảm 10%
356.000
Giảm 15%
336.000
I Love Juicy Couture for women

I Love Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.190.000
Giảm 5%
2.081.000
Giảm 10%
1.971.000
Giảm 15%
1.862.000
Vial Viva La Juicy Sucre for women

Vial Viva La Juicy Sucre for women

Juicy Couture
95.000
Giảm 5%
91.000
Giảm 10%
86.000
Giảm 15%
81.000
Juicy Couture Hollywood Royal for women

Juicy Couture Hollywood Royal for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
Viva La Juicy Sucre for women

Viva La Juicy Sucre for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
 Viva La Juicy Gold Couture

Viva La Juicy Gold Couture

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
Viva La Juicy Glace Juicy Couture for women

Viva La Juicy Glace Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.395.000
Giảm 5%
2.276.000
Giảm 10%
2.156.000
Giảm 15%
2.036.000
Viva La Juicy Rose for women

Viva La Juicy Rose for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
I Am Juicy Couture for women

I Am Juicy Couture for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
Body Lotion Viva La Juicy

Body Lotion Viva La Juicy

Juicy Couture
395.000
Giảm 5%
376.000
Giảm 10%
356.000
Giảm 15%
336.000
Viva La Juicy Noir for women

Viva La Juicy Noir for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
Viva La Juicy Noir for women (Mini)

Viva La Juicy Noir for women (Mini)

Juicy Couture
395.000
Giảm 5%
376.000
Giảm 10%
356.000
Giảm 15%
336.000
Viva La Juicy La Fleur for women

Viva La Juicy La Fleur for women

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000
Viva La Juicy for women (Mini)

Viva La Juicy for women (Mini)

Juicy Couture
395.000
Giảm 5%
376.000
Giảm 10%
356.000
Giảm 15%
336.000
Viva La Juicy

Viva La Juicy

Juicy Couture
2.790.000
Giảm 5%
2.651.000
Giảm 10%
2.511.000
Giảm 15%
2.372.000