Các phiên bản nước hoa sớm nhất đã được tạo ra vào năm 1987 và mới nhất là từ năm 2014. Joop! nước hoa đã được thực hiện trong sự hợp tác với các nghệ nhân nước hoa Creations AROMATIQUES, Michel Almairac, Sophie Labbe, Alienor Massenet, Benoist Lapouza, Christophe Raynaud, Veronique Nyberg, Olivier Polge, Francis Kurkdjian, Gilles Romey, Louise Turner, Calice Becker và Michel Girard.