John Varvatos là hãng nước hoa Mỹ. Nước Hoa của John Varvatos là sự hợp tác của perfumers John Varvatos và Rodrigo Flores-Roux. Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2004 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa John Varvatos được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Rodrigo Flores-Roux, John Varvatos.John Varvatos

John Varvatos Artisan for men

John Varvatos Artisan for men

John Varvatos
2.390.000
VIP
2.151.000
Gold
2.223.000
John Varvatos Artisan Acqua for men

John Varvatos Artisan Acqua for men

John Varvatos
2.390.000
VIP
2.151.000
Gold
2.223.000
John Varvatos Artisan Blu for men

John Varvatos Artisan Blu for men

John Varvatos
2.390.000
VIP
2.151.000
Gold
2.223.000
John Varvatos Oud

John Varvatos Oud

John Varvatos
2.800.000
VIP
2.520.000
Gold
2.604.000
John Varvatos

John Varvatos

John Varvatos
2.390.000
VIP
2.151.000
Gold
2.223.000
John Varvatos Artisan Pure (M)

John Varvatos Artisan Pure (M)

John Varvatos
2.320.000
VIP
2.088.000
Gold
2.158.000
John Varvatos Oud for men

John Varvatos Oud for men

John Varvatos
2.320.000
VIP
2.088.000
Gold
2.158.000
John Varvatos Dark Rebel for men

John Varvatos Dark Rebel for men

John Varvatos
1.960.000
VIP
1.764.000
Gold
1.823.001