Nước hoa Jaguar hiện tại có 27 chai nước hoa được sản xuất từ 1988 đến 2015. Trong đó, nước hoa Jaguar có 21 chai nước hoa nam, 6 chai nước hoa nữ. Các mẫu nước hoa của Jaguar là sự hợp tác điều chế với các chuyên gia nước hoa Dominique Preyssas, Karine Dubreuil, Richard Herpin, Richard Ibanez, Michel Almairac, Amandine Marie, Marie Salamagne, Bernard Ellena, Maurice Roucel, Vincent Schaller, Annick Menardo, Alexandra Monet và Philippe Romano.