Hãng nước hoa Jesus Del Pozo hiện có khoảng 30 loại nước hoa, dòng nước hoa đầu tiên ra mắt năm 1992 và những dòng nước hoa mới nhất được tung ra thị trường từ năm 2014. Hãng Jesus Del Pozo  hợp tác cùng những chuyên gia nước hoa Pierre Wargnye, Marie Salamagne, Jean Christophe Herault, Celine Barel, Olivier Polge, Fabrice Pellegrin, Olivier Cresp, Alberto Morillas, Max Gavarry, Hamid Merati-Kashani, Carlos Benaim, Nicolas Beaulieu, Christophe Raynaud, Christine Nagel, Francis Kurkdjian, Violaine David and Christopher Sheldrake.