Eon Productions là hãng nước hoa Anh. Eon Productions là một hãng sản xuất phim của Anh được sở hữu bởi Mỹ, nổi tiếng với dòng phim James Bond (007). Nước hoa Eon Productions hiện tại có 7 chai nước hoa được sản xuất từ 2012 đến 2015. Trong đó, nước hoa Eon Productions có 4 chai nước hoa nam, 1 chai nước hoa nữ và 2 chai nước hoa unisex (dành cho nam và nữ).