DSQUARED² là hãng nước hoa Canada. Thương hiệu DSQUARED² ra mắt dòng nước hoa đầu tiên mang tên He Wood vào năm 2007. Sau đó, công ty tiếp tục giới thiệu dòng nước hoa She Wood vào năm 2008. DSQUARED² đã hợp tác cùng tập đoàn ITF Group để cho ra đời những dòng nước hoa của mình.DSQUARED²

Gift Set: Dsquared2 Wood Man Pouch

Gift Set: Dsquared2 Wood Man Pouch

DSQUARED²
2.486.000
Giảm 5%
2.362.000
Giảm 10%
2.238.000
Giảm 15%
2.114.000
Gift Set: Dsquared2 Pink Wood Pouch

Gift Set: Dsquared2 Pink Wood Pouch

DSQUARED²
2.486.000
Giảm 5%
2.362.000
Giảm 10%
2.238.000
Giảm 15%
2.114.000
Dsquared2 Wood Pour Femme

Dsquared2 Wood Pour Femme

DSQUARED²
2.255.000
Giảm 5%
2.143.000
Giảm 10%
2.030.000
Giảm 15%
1.917.000
Dsquared2 Wood Pour Homme

Dsquared2 Wood Pour Homme

DSQUARED²
2.255.000
Giảm 5%
2.143.000
Giảm 10%
2.030.000
Giảm 15%
1.917.000
She Wood Pour Femme

She Wood Pour Femme

DSQUARED²
2.585.000
Giảm 5%
2.456.000
Giảm 10%
2.327.000
Giảm 15%
2.198.000
Dsquared2 Want Pour Femme

Dsquared2 Want Pour Femme

DSQUARED²
2.090.000
Giảm 5%
1.986.000
Giảm 10%
1.881.000
Giảm 15%
1.777.000
He Wood Rocky Mountain wood

He Wood Rocky Mountain wood

DSQUARED²
1.895.000
Giảm 5%
1.801.000
Giảm 10%
1.706.000
Giảm 15%
1.611.000
He Wood Pour Homme

He Wood Pour Homme

DSQUARED²
1.895.000
Giảm 5%
1.801.000
Giảm 10%
1.706.000
Giảm 15%
1.611.000