DSQUARED² là thương hiệu thời trang được thành lập bởi 2 anh em sinh đôi người Canada Dean và Dan Caten. Cả hai đều học trường thiết kế Parsons School trước khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Họ giữ vị trí Giám đốc sáng tạo của công ty Ports năm 1961.DSQUARED²

Gift Set: Dsquared2 Wood Man Pouch

Gift Set: Dsquared2 Wood Man Pouch

DSQUARED²
2.486.000
VIP
2.238.000
Gold
2.312.000
Gift Set: Dsquared2 Pink Wood Pouch

Gift Set: Dsquared2 Pink Wood Pouch

DSQUARED²
2.486.000
VIP
2.238.000
Gold
2.312.000
Dsquared2 Wood Pour Femme

Dsquared2 Wood Pour Femme

DSQUARED²
2.255.000
VIP
2.030.000
Gold
2.098.001
Dsquared2 Wood Pour Homme

Dsquared2 Wood Pour Homme

DSQUARED²
2.255.000
VIP
2.030.000
Gold
2.098.001
She Wood Pour Femme

She Wood Pour Femme

DSQUARED²
2.585.000
VIP
2.327.000
Gold
2.405.000
Dsquared2 Want Pour Femme

Dsquared2 Want Pour Femme

DSQUARED²
2.090.000
VIP
1.881.000
Gold
1.944.001
He Wood Rocky Mountain wood

He Wood Rocky Mountain wood

DSQUARED²
1.895.000
VIP
1.706.000
Gold
1.763.001
He Wood Pour Homme

He Wood Pour Homme

DSQUARED²
1.895.000
VIP
1.706.000
Gold
1.763.001