Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2005 và mới nhất là từ năm 2015. Nước hoa David & Victoria Beckham đã được thực hiện trong sự hợp tác với các nghệ nhân nước hoa Pierre Negrin, Maurice Roucel, Jean-Christophe Herault, Aurelien Guichard, Amandine Marie, Beatrice Piquet, Alain Astori, Alienor Massenet , Jean-Pierre Bethouart, Sylvie Fischer, Nathalie Lorson, Celine Barel, Louise Turner và Frank Voelkl.David & Victoria Beckham

Không tìm thấy sẩn phẩm