Các mẫu nước hoa của Brut Parfums Prestige là sự hợp tác sáng tạo với các chuyên gia nước hoa Karl Mann và Yves Cassar.